Semesterstart efterår 2024

Maj 2024

JURA

Aktie- og Anpartsselskabsret, 16. udg., ISBN: 9788757457544, udkommer medio august

Arveret, 9. udg., ISBN: 9788757455717, udkommer primo september

Bioret og bioetik, 1. udg., ISBN: 9788757441888, er udkommet

Bæredygtighedsret, 2. udg., ISBN: 9788757461091, udkommer ultimo august 

Dansk Erhvervsret, 19. udg., ISBN: 9788757459968, udkommer medio august 

Dansk privatret, 23. udg., ISBN: 9788757456035, udkommer primo juli

Dansk privatret HA (jur.), udg. 5., ISBN: 9788757459678, udkommer primo juli

Dansk privatret HA og HD, udg. 5., ISBN: 9788757459685, udkommer primo juli

Dansk statsret, 4. udg., ISBN: 9788757455182, er udkommet

Erhvervsretlige love 2024, 46. udg., ISBN: 9788757459982, udkommer primo august

Fast ejendom III, 3. udg., ISBN: 9788757459234, er udkommet

Fast ejendom II, 2. udg., ISBN: 9788757457216, udkommer ultimo juli

Forbrugerbegrebet, 1. udg., ISBN: 9788757459876, udkommer ultimo juni

Formueretlige emner, 10. udg., ISBN: 9788757456141, udkommer ultimo juli

Køb og salg af virksomheder, 7. udg., ISBN: 9788757459449, udkommer ultimo august

Lærebog i juridisk metode (KU), 1. udg., ISBN: 9788757458589, udkommer ultimo august

Lærebog i ansættelsesret og personalejura, 7. udg., ISBN: 9788757454291, udkommer ultimo september

Procedurens jura og retorik, 1. udg., ISBN: 9788757454826, udkommer ultimo juli

Religion & grundlov, 1. udg., ISBN: 9788757451801, er udkommet

Selskabsstrukturer, 3. udg., ISBN: 9788757461138, udkommer medio august

Straffeprocessens katekismus, 2. udg., ISBN: 9788757454062, udkommer ultimo august

Statsret- Praktisk forfatningsret i en politisk verden, 3. udg., ISBN: 9788757456172, udkommer primo september

Socialret - Børn og unge, 3. udg., ISBN: 9788757460322, udkommer primo september

Udvalgte delikter i straffeloven, 3. udg., ISBN: 9788757460339, udkommer medio september

 

KOMPENDIER

Kompendium i ansættelsesret, 2. udg., ISBN: 9788757459197, udkommer ultimo juli

Kompendium i arbejdsret, 3. udg., ISBN: 9788757458671, udkommer primo august

Kompendium i selskabsret, 1. udg., ISBN: 9788757458640, udkommer medio august

Kompendium i køb og salg af virksomheder, 1. udg., ISBN: 9788757461060, udkommer primo september.

 

LOVSAMLINGER

Lovsamling 2024 - Erhvervsret, 31. udg., ISBN: 9788757459975, udkommer ultimo juli,

Lovsamling 2024 - Offentlig ret, 2. udg., ISBN: 9788757459999, udkommer ultimo juli

Lovsamling 2024 - Formueret, 10 udg., ISBN: 9788757460018, udkommer ultimo juli

Lovsamling 2024 - Jura 1. år, 10. udg., ISBN: 9788757459951, udkommer ultimo juli

Lovsamling 2024 – Socialret, 1. udg., ISBN: 9788757459326, udkommer ultimo juli

Lovsamling 2024 - Retspleje - Straffelov, 34. udg., ISBN: 9788757461992, udkommer medio august

 

SAMFUND & ØKONOMI

Danmarks økonomi siden 1980, 22. udg., ISBN: 9788757459579, udkommer primo august  

Erhvervsret til markedsføring og salg, 1. udg., ISBN: 9788757457087, udkommer medio juli

Erhvervsøkonomi, 1. udg., ISBN: 9788757460841, udkommer medio august

ESG - rapportering - for de videregående uddannelser, 1. udg., ISBN: 9788757460698, udkommer ultimo august

Finansielle instrumenter og deres markeder, 1. udg., ISBN: 9788757459562, udkommer medio august

Finansiel risikostyring, 4. udg., ISBN: 9788757457452, udkommer ultimo juni

Hjemmefronten, 1. udg., ISBN: 9788757451580, udkommer ultimo juli

Konkurrenceret, 9. udg., ISBN: 9788757460971, udkommer medio august

Metode for finansøkonomer, 1. udg., ISBN: 9788757460209, er udkommet

Nu glemte vi innovationen igen, 1. udg., ISBN: 9788757460889, er udkommet

 

KOMMUNIKATION, LEDELSE & ORGANISATION 

Det hybride lederskab, 1. udg., ISBN: 9788757454970, udkommer primo juli 

Grundbog i ledelse, 1. udg., ISBN: 9788757455175, er udkommet 

Facilitering i agile teams, 1. udg., ISBN: 9788757459654, udkommer medio august

Kommunikation og præsentationsteknik, 1. udg., ISBN: 9788757458886, udkommer primo august

Kommunikation i praksis, 1. udg., ISBN: 9788757458695, udkommer primo august 

Nyhedsjournalistens metoder, 1. udg., ISBN: 9788757459593, udkommer primo august

Power i projekter og portefølje, 5. udg., ISBN: 9788757456325, udkommer primo august