Selskabsstrukturer

Selskabsstrukturer

– Joint ventures, koncerner, mobilitet og bæredygtighed

Af

Karsten Engsig Sørensen

Pris

995 kr

Om bogen

DENNE FREMSTILLING behandler en række almindeligt anvendte selskabsstrukturer: 
• joint ventures, som er et selskab, der drives under den fælles ledelse af to eller flere virksomheder 
• koncerner, som dækker over forskellige strukturer, hvori der indgår to eller flere selskaber, som normalt er underlagt en vis form for fælles ledelse 
• grænseoverskridende mobilitet og omstruktureringer, som omfatter de strukturer, der anvendes til at internationalisere virksomheder, herunder oprette filialer og datterselskaber i udlandet samt indgå i grænseoverskridende omstruktureringer såsom fusioner, virksomhedsovertagelser m.v. 
• bæredygtige selskabsstrukturer, som omfatter de regler og selskabsformer, der påvirker selskaber i retning af en mere bæredygtig, dvs. langsigtet, drift 

BOGENS SIGTE er at give læseren et indblik i motiverne for at anvende disse selskabsstrukturer, i hvordan strukturerne etableres, samt de juridiske problemstillinger, anvendelsen af disse selskabsstrukturer giver anledning til. 

FREMSTILLINGEN FOKUSERER primært på de selskabsretlige problemer, men der inddrages også EU-retlige, konkurrenceretlige, regnskabsretlige og skatteretlige aspekter.

Udgave:

3

Udgivelsesdato:

17.08.2024

Sider:

680

ISBN:

9788757461138