Erhvervsret til markedsføring og salg

Erhvervsret til markedsføring og salg

Af

Louise Kragh Ottesen

Pris

275 kr

Erhvervsretten beskæftiger sig med, hvordan man navigerer uden om juridiske problemer eller tvister. Hvad enten du er – eller er på vej til at blive – salgsassistent, SoMe manager eller direktør er det vigtigt at have kendskab til juraen. Det kan nemlig være afgørende for, om du er med til at skabe succes eller fiasko.

Erhvervsret til markedsføring og salg har til formål at gøre erhvervsretten håndgribelig og anvendelig i praksis og henvender sig direkte til studerende. Bogen rummer derfor mange illustrative eksempler og cases fra den virkelige verden. Den er desuden forsynet med flowdiagrammer, som guider dig igennem de mest almindelige juridiske udfordringer i det pågældende kapitel. Det er et nyttigt værktøj, der både kan hjælpe med at skabe overblik og repetere væsentlige problemstillinger inden for emnet.

Bogen består af fem dele:

Del 1 handler om retssamfundet og giver foruden en indføring i erhvervsretten en introduktion til retskilder og retssystemet. 

Del 2 om virksomhedens interne forhold handler særligt om virksomheder og selskaber. Du introduceres også for reglerne for medarbejdere og ansættelsesretten.

Del 3 giver indblik i virksomhedens eksterne forhold, hvor aftale- og erstatningsretten er væsentlige hjørnesten. Dernæst følger kapitler om persondataretten og håndteringen af data samt konkurrenceretten og rammerne for virksomheders aftaler med andre erhvervsdrivende.

Del 4 omhandler virksomhedens afsætning og markedsføring og dækker over emnerne handels- og forbrugerkøb, e-handel, markedsføring og kommunikation samt immaterielle rettigheder.

Del 5 om virksomhedens internationalisering præsenterer de grundlæggende regler for international handel.

LOUISE KRAGH OTTESEN er cand.merc.(jur.) og underviser i erhvervsret, erhvervsøkonomi og globaløkonomi på University College Nordjylland (UCN) i Aalborg.

 

Bogen er udgivet med støtte fra Dreyers Fond. Du kan læse mere om Dreyers Fond her.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

28.07.2024

Sider:

358

ISBN:

9788757457087