Køb og salg af virksomheder

Køb og salg af virksomheder

Af

Johannus Egholm Hansen, Christian Lundgren

Pris

1.500 kr

Om bogen

Køb og salg af virksomheder er den mest omfattende danske fremstilling af virksomhedsoverdragelser. 

Bogen gennemgår alle bestanddele af overdragelsen – fra de tidlige forhandlinger, over due diligence-undersøgelser, til gennemførelse og den efterfølgende integration af målvirksomheden. 

Også procesovervejelser, overdragelsesaftalen samt håndtering af risici og erstatningskrav behandles, ligesom de juridiske specialområder med særlig relevans for virksomhedsoverdragelser, for eksempel ansættelsesret, skatteret, konkurrenceret og kapitalmarkedsret, er medtaget.

Denne ajourførte 7. udgave reflekterer de nyeste tendenser og fokusområder for virksomhedsoverdragelser, blandt andet vedrørende ledelsesansvar og selskabets skadesløsholdelse af ledelsen – et emne, som har nydt stor bevågenhed. Bogen indeholder nyskrevne kapitler om såvel M&A-tvister som screening og godkendelse af udenlandske investeringer i Danmark. Endvidere er afsnittet om finansiering af virksomhedsoverdragelser væsentligt omarbejdet. 

Advokaterne Johannus Egholm Hansen og Christian Lundgren, begge tidligere eksterne lektorer ved Københavns Universitet, er hovedforfattere til værket. De har mange års erfaring som rådgivere i forbindelse danske og internationale virksomhedstransaktioner, takeovers, børsnoteringer m.v. Derudover har en række af landets fremmeste specialister bidraget inden for de enkelte delområder.

Udgave:

7

Udgivelsesdato:

27.08.2024

Sider:

884

ISBN:

9788757459449