Open Access tidsskrifter

Open Access tidsskrifter

Djøf Forlag støtter videndelingen i samfundet ved at udgive fagfællebedømte tidsskrifter i open access. Dermed understøtter forlaget også, at det fortsat er muligt for danske forskere at publicere i anerkendte nationale, dansksprogede tidsskrifter – og deres forskning derved lever op til Danmarks Nationale Strategi for Open Access, som skal sikre, at alle har gratis adgang til offentligt støttet forskning i Danmark.

Djøf Forlag udgiver Samfundsøkonomen, Økonomi & Politik samt Nationaløkonomisk Tidsskrift i Open Access.

 

Samfundsøkonomen

Samfundsøkonomen er et tværfagligt tidsskrift, der giver dig adgang til analyser med fokus på væsentlige og aktuelle samfundsdebatter. Det er skrevet af førende forskere og eksperter.

De enkelte numre organiseres om et aktuelt tema belyst ud fra forskellige samfundsvidenskabelige vinkler. Målet er at formidle specialiseret viden på en læsevenlig måde og således kvalificere den offentlige debat om aktuelle problemstillinger. 

Tidsskriftet henvender sig til samfundsvidenskabelige kandidater og studerende samt til andre med interesse for analyse af vigtige samfundsforhold.

Samfundsøkonomen udgives digitalt i Open Access (frit tilgængeligt), og udkommer 4 gange årligt. Relevante artikler er fagfællebedømt.

Klik her for at gå til tidsskriftet Samfundsøkonomen hos tidsskrift.dk

Forfattervejledning

 

Økonomi og Politik

Tidsskriftet udkommer som temanumre 4 gange årligt og beskæftiger sig bredt med samfundsforhold i grænsefeltet mellem økonomi og politik.

Tidsskriftet henvender sig til universitetsstuderende og fagprofessionelle i den offentlige administration, erhvervslivet og organisationer. Det udkom første gang i 1926 og udgives af Selskabet for Historie og Samfundsøkonomi og Djøf Forlag. Alle artikler er fagfællebedømt.

Alle numre af Økonomi & Politik fra 2005-2022 kan læses online. Klik her for at læse tidsskriftet Økonomi og Politik.

De nyeste numre findes her  på tidsskrift.dk.

 

Nationaløkonomisk Tidsskrift

Tidsskriftets hovedformål er at være forum for præsentation af og debat om undersøgelser af dansk økonomi på videnskabeligt plan samt at formidle forskningsresultater og at fremme den faglige debat om økonomisk-politiske emner.

Nationaløkonomisk Tidsskrift blev etableret i 1873 og er ét af de ældste økonomiske tidsskrifter i verden og fx ældre end Quarterly Journal of Economics (etableret 1886), Journal of Political Economy (1892), American Economic Review (1911), Econometrica (1933) og Review of Economics Studies (1933). Artiklerne bør være så let læselige som muligt og skulle gerne rette sig mod at formidle økonomisk forskning så bredt som muligt.

Klik her for at læse Nationaløkonomisk Tidsskrift.