Finansiel risikostyring

Finansiel risikostyring

Af

Jørgen Just Andresen

Pris

600 kr

Om bogen

Finansiel risikostyring giver en samlet fremstilling af de metoder, der anvendes til måling og styring af finansiel risiko. Den behandler alle de risici, en risk manager støder på i sit arbejde; herunder markedsrisiko, kreditrisiko, likviditetsrisiko, ESG- og klimarisiko, modpartsrisiko og operationel risiko. Med bogen får du metoder til effektiv måling og styring af disse risici. 

Bogen tager udgangspunkt i danske eksempler og dansk lovgivning, men inkluderer også den påvirkning, der kommer udefra i form af eksempelvis EU-lovgivning og anbefalinger fra Basel-komitéen. 

4. udgave er ajourført med de nyeste risikostyringsteknikker, for eksempel i forbindelse med overgangen fra Value at Risk til Expected Shortfall, og bogen er opdateret med den nye lovgivning på området. Desuden har ESG- og klimarisiko fået et selvstændigt kapitel. 

Bogen henvender sig til alle, der arbejder med risikostyring i finansielle virksomheder og i finansafdelinger i ikke-finansielle virksomheder. Bogen er ligeledes velegnet til undervisning på videregående uddannelser. I forbindelse med undervisning kan diverse ekstramaterialer downloades på bogens hjemmeside.

Udgave:

4

Udgivelsesdato:

27.06.2024

Sider:

365

ISBN:

9788757457452