Fast Ejendom III

Fast Ejendom III

– Ejerbeføjelsen

Af

Carsten Munk-Hansen

Pris

400 kr

Fast ejendom III. Ejerbeføjelsen giver et koncentreret overblik over centrale områder af den omfattende regulering af fast ejendom med angivelse af litteratur, hvor læseren kan søge yderligere oplysning. 

En ejer af fast ejendom er i særlig grad begrænset i sin råden sammenlignet med en ejer af et formuegode i almindelighed. Fremstillingen tager udgangspunkt i ejerens perspektiv – ikke samfundets eller myndighedernes. Både den privatretlige og offentligretlige regulering behandles, eksempelvis ejendomsdannelsen, servitutter, naboret, hævd, zoneinddeling, fysisk planlægning, beskyttelse af natur, beskyttelse af kultur, forurening fra fast ejendom, erstatning for forurening, jordforurening, ekspropriation, byggeri og adgang til fast ejendom. 

Bogen fungerer både som opslagsbog og lærebog. 

Carsten Munk-Hansen er professor ved Aalborg Universitet og har tidligere gennem samlet 23 år arbejdet som advokat og partner med navnlig fast ejendom som beskæftigelsesområde. Forfatteren har afholdt adskillige kurser om fast ejendom og udgivet bl.a. Ejendomsmæglerloven med kommentarer og Ansvarsregulering i overdragelsesaftaler. 

Værket består af yderligere to bind: Fast ejendom I. Overdragelsen handler om reglerne for overdragelse af fast ejendom samt køberens og sælgerens misligholdelse af aftalen. Fast ejendom II. Bolighandlen gennemgår de særlige regler i lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom mv. og ejendomsformidlingsloven.

Udgave:

3

Udgivelsesdato:

22.05.2024

Sider:

175

ISBN:

9788757459234