Markedsret - del 1. Konkurrenceret

Markedsret - del 1. Konkurrenceret

– Markedsret I

Af

Palle Bo Madsen

Pris

700 kr

Om bogen

Den foreliggende 9. udgave af »Konkurrenceret – Markedsret Del 1« rummer ligesom tidligere udgaver en indledende præsentation af markedsretten som retsdisciplin efterfulgt af en nærmere gennemgang af konkurrenceretten. Fremstillingen har særlig fokus på dansk konkurrenceret, men inddrager i meget vidt omfang også EU-konkurrenceretten, som de nationale regler spejler sig i, og som virker i et tæt både materielt og håndhævelsesmæssigt samspil med disse. 

Fremstillingen af konkurrenceretten i denne Del 1 skal ses i sammenhæng med fremstillingerne af henholdsvis markedsføringsretten og immaterialretten, som udgives separat i en Del 2 og en Del 3. De tre dele tegner tilsammen disciplinen Markedsret, som denne her defineres. Fremstillingen kombinerer teori og praksis, og ambitionen er, at den kan finde anvendelse både som undervisningsgrundlag på videregående uddannelser og for praktikere. 

Væsentlige ændringer i regelgrundlaget samt vigtig ny myndigheds- og domstolspraksis fra såvel EU som Danmark har nødvendiggjort betydelige omskrivninger af flere dele af fremstillingen.

Udgave:

9

Udgivelsesdato:

16.08.2024

Sider:

390

ISBN:

9788757460971