Om Djøf Forlag

Om Djøf Forlag

Djøf Forlags juridiske navn er Jurist- og Økonomforbundets Forlag, men fra 2015 har forlaget udgivet under navnet Djøf Forlag. Djøf Forlag er førende indenfor samfundsrelevante områder som jura, samfundsvidenskab og ledelse. Forlagets udgivelser retter sig mod studerende på universiteter og professionsuddannelser samt praktikere, der søger faglig sparring og inspiration. Forlagets forfattere leverer højt kvalificerede bud på håndteringen af samfundets centrale udfordringer i over 100 titler og 10 faglige tidsskrifter årligt. Forlaget leverer stærke digitale løsninger til den juridiske forsker og praktiker i form af abonnementstjenesten Jurabibliotek.dk, der er Danmarks største juridiske onlinebibliotek samt den digitale lovsamling eLov. Djøf Forlag er ejet af en erhvervsdrivende fond, Djøf Forlagsfond, med rødder tilbage til 1959. Forlagets overskud går til udvikling af forlagets indhold og til uddeling af rejselegater til studerende, legater til udgivelse af afhandlinger samt forfatterlegater. Djøf Forlag udgiver også Køreklar, som er e-læring til køreskole-aspiranter. Læs mere om Køreklar her.

Redaktion

Redaktionen består af den administrerende direktør, forlagschefen, markedschefen, projektledere og en række tilknyttede fagkonsulenter. Redaktionen igangsætter nye projekter/bøger, opsøger de faglige miljøer og vurderer indsendte manuskripter.

Forlagschefen og projektlederen har den direkte kontakt med forfatteren. Til hver udgivelse knyttes der en person, hvis opgave er at støtte forfatteren gennem hele udgivelsesprocessen: fra bogen antages gennem produktionsfasen til markedsføring, salg og distribution.

Fagfællebedømmelse

Forfattere til forskningsmonografier og artikler tilbydes fagfællebedømmelse, hvilket betyder at mindst én anden kyndig forsker har bedømt og anerkendt det faglige indhold af en publikation (bog eller artikel). Når en publikation er fagfællebedømt, er det anført i tidsskriftet eller i bogens kolofon. 

Konsulenter

 • Jens Møller, forhenværende direktør for Folketingets Ombudsmand og juridisk konsulent ved Civitas Advokater
 • Jens Kristiansen, professor, Københavns Universitet
 • Torsten Iversen, professor, Aarhus Universitet
 • Palle Bo Madsen, professor, Aarhus Universitet 
 • Peter Koerver Smith, professor MSO, Copenhagen Business School
 • Kasper Steensgaard, professor, Aarhus Universitet
 • Hanne Marie Motzfeldt, professor i forvaltningsret og digitalisering, Københavns Universitet
 • Carsten Jensen, professor, Aarhus universitet
 • Christian Albrekt Larsen, professor, Aalborg universitet
 • Karina Kosiara-Pedersen, lektor, Københavns universitet
 • Lars Skipper, lektor, Aarhus Universitet 
 • Jeppe Druedahl, lektor, Københavns Universitet
 • Thomas Barnebeck Andersen, professor, SDU

Om Djøf Forlagsfond

Djøf Forlagsfond (Jurist- og Økonomforbundets Forlagsfond) er en erhvervsdrivende fond, stiftet af Djøf på forbundets repræsentantskabsmøde den 30. maj 1959. Fondens formål er at drive udgivervirksomhed med publikationer af interesse for medlemmer af Djøf via datterselskabet Djøf Forlag. Desuden kan fonden anvende et årligt beløb til uddeling af legater.

Aktuelle legater

Djøfs Rejselegat - se mere her

Djøf Forlags Legat til støtte af videnskabelig litteratur - se mere her

Djøf Forlags Forfatterlegat - se mere her

Djøf Forlagsfond ledes af en bestyrelse på tre personer, hvoraf to udpeges af Djøfs bestyrelse og den tredje udpeges af fondens bestyrelse. Udpegningen sker for to år ad gangen.

Bestyrelse i Djøf Forlagsfond:

Bestyrelsesformand Sara Vergo, formand for Djøf

Næstformand Nina Dietz Legind, professor, Syddansk Universitet og formand for Djøf Forlag

Bestyrelsesmedlem Jens Møller, tidl. direktør hos Folketingets ombudsmand, juridisk konsulent på Djøf Forlag

Djøf Forlagsfonds bestyrelse udpeger Djøf Forlags bestyrelse.

Bestyrelse i Djøf Forlag

Bestyrelsen har ansvaret for den overordnede ledelse af Djøf Forlag og består af seks medlemmer. Bestyrelsen er på valg hvert andet år. Bestyrelsens medlemmer udpeges af Djøfs Forlagsfond (forlagets ejer).

 • Formand Nina Dietz Legind, professor, Syddansk Universitet
 • Næstformand Per Nikolaj Bukh, professor, Aalborg Universitet
 • Pernille Backhausen, advokat (H) og partner, Sirius Advokater
 • Marianne Thyrring, direktør, Danmarks Meteorologiske Institut
 • Morten Broberg, professor, Københavns Universitet
 • Peter Nordgaard, ekstern lektor, Copenhagen Business School

Se de seneste års Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse nedenfor

2023 Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse

2022 Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse

2021 Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse

2020 Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse

2019 Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse

2018 Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse

2017 Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse

2016 Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse