Fast ejendom II

Fast ejendom II

– Bolighandlen

Af

Carsten Munk-Hansen

Pris

700 kr

Om bogen

Fast ejendom II. Bolighandlen belyser den retlige regulering af bolighandlen, det vil sige ejendomsformidlingsloven og forbrugerbeskyttelsesloven.

Behandlingen af forbrugerbeskyttelsesloven omfatter en række vanskelige spørgsmål om risikofordelingen mellem ejerskifteforsikringen, sælgeren og køberen. Med henvisning til flere hundrede ankenævnskendelser og domme påvises, hvordan ankenævnspraksis bevæger sig væk fra retspraksis på en række områder. Forfatteren prioriterer således en retsdogmatisk analyse af ejerens retsstilling i de spørgsmål, der typisk giver anledning til tvister.

Bogen fungerer både som opslagsbog og lærebog. Denne gennemreviderede og ajourførte 2. udgave rummer nyskrevne kapitler om blandt andet ejendomsformidlerens erstatningsansvar, om den erhvervsdrivende boligsælger og om energimærkning. 

Carsten Munk-Hansen er professor ved Aalborg Universitet og har tidligere gennem samlet 23 år arbejdet som advokat og partner med navnlig fast ejendom som beskæftigelsesområde. Forfatteren afholder kurser om fast ejendom og har udgivet bl.a. Ejendomsmæglerloven med kommentarer og Ansvarsregulering i overdragelsesaftaler.

 

Værket består af yderligere to bind:

Fast ejendom I. Overdragelsen handler om reglerne for overdragelse af fast ejendom samt køberens og sælgerens misligholdelse af aftalen.

Fast ejendom III. Ejerbeføjelsen giver et overblik over den omfattende regulering af fast ejendom og de særlige regler i lov om forbrugerbeskyttelse.

Udgave:

2

Udgivelsesdato:

31.07.2024

Sider:

492

ISBN:

9788757457216