Dansk Statsret

Af

Jens Peter Christensen, Jørgen Albæk Jensen, Michael Hansen Jensen

Pris

750 kr

Om bogen

DANSK STATSRET giver en grundlæggende indføring i faget statsforfatningsret og dets metode. Bogen er i første række skrevet med det formål at danne grundlag for undervisningen i faget ved det juridiske studium. Det er endvidere sigtet med bogen, at den skal kunne være til nytte for forfatningslivets praktikere i Folketinget, ministerier, forvaltningsmyndigheder og retsliv samt for enhver, der er interesseret i forfatningsretlige og grundlovsmæssige spørgsmål. Denne reviderede 4. udgave er ført ajour med nye domme, lovgivning og litteratur, og teksten er flere steder gennemskrevet på ny. 

Bogens forfattere har gennem mere end tre årtier beskæftiget sig indgående med forfatningsretlige spørgsmål og har alle skrevet juridisk disputats om forfatningsretlige emner:

JENS PETER CHRISTENSEN (f. 1956) er højesteretspræsident, dr.jur. Han var, før han i 2006 blev højesteretsdommer, professor i offentlig ret ved Aarhus Universitet. Lic.jur. i 1990 med bogen »Forfatningsretten og det levende liv« og dr.jur. i 1997 med bogen »Ministeransvar«.

JØRGEN ALBÆK JENSEN (f. 1949) er professor, dr.jur. Han har siden 2010 været professor i offentlig ret ved Aarhus Universitet. Lic.jur. i 1989 med bogen »Parlamentarismens statsretlige betydning« og dr.jur. i 2009 med bogen »De politiske partier i retlig belysning«.

MICHAEL HANSEN JENSEN (f. 1963) er professor, dr.jur. Han har siden 2006 været professor i offentlig ret ved Aarhus Universitet. Ph.d. i 1996 med afhandlingen »Ekspropriationsbegrebet« og dr.jur. i 2006 med bogen »Juridiske personers beskyttelse efter grundlovens § 73«.

Udgave:

4

Udgivelsesdato:

04.06.2024

Sider:

529

ISBN:

9788757455182

Se på jurabiblioteket