Kommunikation og præsentationsteknik

Kommunikation og præsentationsteknik

– For de finansielle uddannelser

Af

Søren Lund Norre, Heidi Bruun Petersen

Pris

300 kr

KOMMUNIKATION OG PRÆSENTATIONSTEKNIK er et centralt område FOR DE FINANSIELLE UDDANNELSER, og som færdiguddannet er det vigtigt at vide, hvordan man kommunikerer og præsenterer over for bestemte personer eller grupper og i bestemte situationer – både internt eller eksternt. Bogen giver derfor et indblik i de grundlæg­gende teorier og teknikker, der tilsammen gør læseren i stand til at kommunikere tydeligt og levere velstrukturerede præsentationer med gennemslagskraft til sin målgruppe. 

Bogen er skrevet med særligt henblik på studerende på de finan­sielle uddannelser og har derfor mange konkrete og praksisnære eksempler fra denne sektor. Bogen rummer tre dele: 

  • DEL 1 – KOMMUNIKATION: om klassisk kommunikationsteori i finan­sielt perspektiv
  • DEL 2 – PRÆSENTATION: om planlægningen af kommunikation samt afsender og modtager
  • DEL 3 – TEKNIK:om visualisering, storytelling, formidling af tal samt skriftlig og digital kommunikation.

Søren Lund Norre er uddannet cand.merc.(jur.) og underviser på Copenhagen Business Academy. Han har tidligere været ansat i den finansielle sektor og blandt andet været funktionsdirektør i Jyske Bank Private Banking. Han har desuden en diplomuddannelse i ledelse samt en master i professionel kommunikation.

Heidi Bruun Petersen er uddannet cand.merc. i organisation og stra­tegi og underviser på University College Nordjylland. Hun har været ansat i både den finansielle og offentlige sektor, hvor hun blandt an­det har arbejdet professionelt med kommunikation. Hun er oprinde­ligt uddannet som først finansøkonom og senere -bachelor.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

26.07.2024

Sider:

224

ISBN:

9788757458886