Grundbog i ledelse

Grundbog i ledelse

– teori og praksis

Af

Bjarne Kousholt

Pris

450 kr

Om bogen

Grundbog i ledelse – teori og praksis er en helt ny lærebog i ledelse skrevet til modulet Ledelse i praksis på akademiuddannelsen i ledelse. Bogen er også velegnet til selvstudium og til andre grundlæggende kurser og uddannelser i ledelse. 
Bogen lægger meget vægt på at klæde lederen på til de udfordringer, der er i forbindelse med den grønne omstilling og FN’s verdensmål for bæredygtighed. Bæredygtig ledelse i bred forstand, med de opgaver der møder lederen på et internationalt arbejdsmarked, hvor bæredygtighed, rummelighed og inklusion er en forudsætning, er en rød tråd i bogen. 
Et gennemgående princip i bogen er den udstrakte brug af storytelling. Således er alle væsentligste teorier og metoder i bogen er forklaret med små eksempler fra forskellige brancher. Bogen får dermed en konkret og ikke akademisk form, der gør teksten let at gå til. 

Herudover har bogen en klar struktur med 5 kapitler, der omhandler: 
• Lederens rolle, der ser på, hvad det vil sige at være leder 
• Ledelsesteorierne, som gennemgår udviklingen indenfor ledelse i de seneste 150 år 
• Lederens personlige kompetencer, der har fokus på de teorier og værktøjer lederen personligt skal arbejde med 
• Ledelsesopgaverne, hvor lederens opgaver beskrives 
• Læring og personlig udvikling, som runder bogen af med en gennemgang af, hvad der skal til for at lederen kan fortsætte sin personlige udvikling.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

05.04.2024

Sider:

328

ISBN:

9788757455175