Bioret og bioetik

Af

Janne Rothmar Herrmann, Thomas Søbirk Petersen

Pris

400 kr

Om bogen

Bioretlig regulering og bioetiske normer har stor betydning for menneskers liv. I hvilken udstrækning, vi som borgere har adgang til for eksempel abort, fertilitetsbehandling, prænatal diagnostik og organdonation, kan have dybe konsekvenser for vores liv og livskvalitet. Derfor er det temaer, hvor ret og etik i udpræget grad kører parløb. Etikken spiller en rolle i etableringen af lovene og kan kvalificere retspolitiske overvejelser om reguleringens indhold, når den gældende lovgivning inden for de bioretlige områder bliver udfordret. 

Bogen er skrevet til jurastuderende, filosofistuderende og andre, der interesserer sig 
for samspillet mellem ret og etik inden for en række aktuelle tematikker. 

Forfatterne er Janne Rothmar Herrmann, professor i sundhedsret på Københavns Universitet, og Thomas Søbirk Petersen, professor i etik på Roskilde Universitet.

Janne Rothmar Herrmann er professor i sundhedsret på Københavns Universitet, hvor hun underviser i bl.a. bioret. Hun er medlem af Udvalget for en mere værdig død og tidligere medlem af Dataetisk Råd og Nordisk Komité for Bioetik.

Thomas Søbirk Petersen er professor i etik på Roskilde Universitet, hvor han forsker i anvendt etik, herunder bl.a. medicinsk etik og retsfilosofi. Han er medlem af Udvalget for en mere værdig død og tidligere medlem af Det Etiske Råd.

 

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

24.05.2024

Sider:

178

ISBN:

9788757441888

Se på jurabiblioteket