Kendelser om fast ejendom

Kendelser om fast ejendom

Plan

Pris

4.290 kr / År

Er I flere som ønsker adgang, så har vi et godt tilbud.

Kendelser om fast ejendom henvender sig til dig, der arbejder med fast ejendom og miljøret.

Tidsskriftet indeholder kommenterede principielle og relevante afgørelser, kendelser og domme afsagt ved voldgiftsretten, Miljø- og Miljøklagenævnet, Planklagenævnet, EU-Domstolen, Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol og de danske retter, primært de to landsretter og Højesteret.

Hvert hæfte har sit eget tema opdelt efter, hvilken myndighed der afsiger kendelserne, afgørelserne og dommene.

Udvælgelsen af kendelserne og kommentarerne er udført af nogle af Danmarks førende eksperter inden for fagområderne, hvilket sikrer en høj kvalitet og giver dig tryghed i dit arbejde.

Tidsskriftet udkommer 8 gange årligt ud fra en fast cyklus, hvor afgørelserne og domme, der er afsagt i det forudgående år, udkommer året efter. Dvs. er dommen afsagt i 2021, er den udkommet og kommenteret i 2022.

Kendelser fra 1975-1989 findes som referater, og fra 1990 og frem ligger de i fuld tekst.

Som abonnent kan du læse tidsskriftet her.

Få besked når der er en ny udgave af tidsskriftet.

Få et overblik over tidligere årgange af tidsskriftet her.

Se hele redaktionen her.