Studier i dansk politik

Studier i dansk politik er en videnskabeligt redigeret bogserie, der publicerer fagfællebedømt forskning og værker inden for et bredt udsnit af temaer funderet i dansk politik.

Emnerne er for eksempel partier, valg og vælgere, holdningsdannelse, politisk adfærd, valgkampe, politisk kommunikation og studier af Folketingets arbejde mv. Serien er åben over for bidrag, der bygger på det nationale såvel som det kommunale niveau. 


Serieredaktør: Kasper Møller Hansen, ph.d., professor ved Institut for Statskundskab på Københavns Universitet.