Blå eller rød eller ...?

Blå eller rød eller ...?

– Dansk partipolitik 2005-2011 i perspektiv

Af

Lars Bille

Pris

380 kr

Bemærk venligst ved køb af e-bøger at

  • du frasiger dig din returret, da bogen leveres med det samme
  • e-bogen kan kun læses med programmet Adobe Digital Editions. Du skal downloade og autorisere dig hos AdobeID inden du downloader bogen.
  • e-bogens licens er en personlig licens og må ikke overdrages, udlånes eller videresælges.
  • bogen leveres inden for 10 minutter efter køb pr. e-mail. Linket i e-mailen er gyldigt i 30 dage og kan kun bruges én gang.

Læs mere om e-bøger her.

Om bogen

Med udgivelsen af denne bog dækker krøniken om dansk partipolitik nu et kvart århundrede. Dansk partipolitik 1987-1998 beskrev de første knap ti år, Fra valgkamp til valgkamp behandlede perioden fra 1998 til 2001, Det nye flertal perioden fra 2001 til 2005 og Blå eller rød eller…? fører os frem til årsskiftet 2011/12.

Forfatterens halvårlige kronikker om den partipolitiske udvikling i Danmark, udgivet i tidsskriftet Økonomi og Politik, er en institution i forståelsen af dansk politik, og de danner baggrund for hans bidrag i den årlige, meget læste og citerede udgivelse om dansk politik i det anerkendte videnskabelige tidsskrift European Journal of Political Research. 

Hensigten med at udgive kronikkerne i en samlet form er at imødekomme behovet for en oversigtlig fremstilling af den partipolitiske udvikling. Bogens indledes med en skildring af det danske partisystems udvikling fra 1920 til 2005. Dermed er der mulighed for at vurdere de seneste års begivenheder i et langt historisk perspektiv samtidig med, at det giver vælgerne en mere sammenhængende fremstilling af udviklingen, end den de kan få gennem massemediernes dagsaktuelle og fragmenterede nyhedsstrøm. Da bogen har et detaljeret emne- og personregister, kan den også fungere som et opslagsværk.

Om forfatteren
Lars Bille er lektor emeritus ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet, hvor han siden 1969 har undervist og forsket i de politiske partier, partisystemer og dansk politik. Han har publiceret adskillige forskningsbidrag både internationalt og nationalt samt kommenteret dansk politik i medierne.
 

Udgave:

2

Udgivelsesdato:

01.03.2014

Sider:

294

ISBN:

9788757495942

Omtale af bogen

”Dansk partipolitik sættes i perspektiv i lektor Lars Billes halvårlige kronikker, der kyndigt og grundigt gennemgår udviklingen i dansk partipolitik. Her dækkes perioden fra 2005 til 2011, mens de tilsvarende forgængere går tilbage til 1987. Nyttige og læseværdige fremstillinger for politisk interesserede og for studerende.”
Søren Brunbech, lektørudtalelse 2014