Partiledernes kamp om midten

Partiledernes kamp om midten

– Folketingsvalget 2022

Af

Kasper Møller Hansen (red.), Rune Stubager (red.)

Pris

550 kr

Om bogen

Folketingsvalget i 2022 blev præget af to sammenhængende fænomener: en intens kamp om den politiske midte og et stort fokus på partilederne – ikke mindst for de to nydannede partier, Moderaterne og Danmarksdemokraterne. Mens Mette Frederiksen (S) og Lars Løkke Rasmussen (M) søgte vælgernes opbakning til en bred regering hen over den politiske midte, holdt de fleste andre partiledere – og flertallet af vælgerne – fast i de velkendte regeringskonstellationer inden for enten rød eller blå blok. 

Bogen præsenterer en detaljeret analyse af, hvorfor folketingsvalget i 2022 udspillede sig, som det gjorde, med en vælgerdagsorden domineret af emner som 
sundhed, økonomi og klima. Den undersøger blandt andet betydningen af netop idéen om den brede regering og partilederne, men også håndteringen af coronakrisen, politisk tillid, identitetspolitik, ligestilling og politisk polarisering. Samtidig foretages en præcis kortlægning af sammenhængen mellem vælgernes sociodemografiske karakteristika, herunder køn, alder, uddannelse samt klasse og deres partivalg.

I bogen anvendes datamaterialet fra Den Danske Valgundersøgelse. Undersøgelsen er Danmarks længst løbende spørgeskemaundersøgelse og er gennemført efter hvert folketingsvalg siden 1971. Her er ud over spørgsmål om social baggrund og partivalg detaljerede spørgsmål om danskernes holdninger til en lang række emner, herunder sundhed, velfærd, skat og økonomi. Det robuste datamateriale giver ikke kun mulighed for en dybtgående forståelse af folketingsvalget i 2022, men trækker også perspektiverne op i forhold til tidligere valg. 

Kasper Møller Hansen, ph.d., professor ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. Han leder Den Danske Valgundersøgelse (DNES) og forsker blandt andet i vælgeradfærd, holdningsdannelse og valgdeltagelse. Han har i snart 20 år været fast valgekspert hos Danmarks Radio. 

Rune Stubager, ph.d., professor ved Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet. Han forsker blandt andet i vælgeradfærd og holdningsdannelse.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

22.02.2024

Sider:

624

ISBN:

9788757457070