Samarbejdsdrevet innovation i praksis

Samarbejdsdrevet innovation i praksis

Af

Peter Aagaard (red.) , Eva Sørensen (red.) , Jacob Torfing (red.) , Andreas Hagedorn Krogh , Anne Petersen ,

Pris

465 kr

Om bogen

Hvordan skabes der mere innovation i den offentlige sektor? Faglige ambitioner, komplekse problemer og knappe ressourcer har skabt en stigende interesse for besvarelsen af spørgsmålet.

Denne bog præsenterer en række svar i form af resultaterne fra CLIPS-projektet, som siden 2010 har studeret betingelserne for at fremme offentlig innovation gennem tværgående samarbejde. Resultaterne dækker indledningsvist over argumentet for samarbejdsdrevet innovation, og giver derefter en oversigt over teoretiske og metodiske tilgange i studiet af samarbejdsdrevet innovation. I forlængelse heraf præsenteres en lang række empiriske casestudier fra forskellige policyområder i form af sundhed, uddannelse, planlægning og offentlig sikkerhed.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

01.06.2014

Sider:

304

ISBN:

9788757432169

"Denne bog er en overbevisende opsamling på et forskningsprojekt, som belyser et emne af allerstørste betydning nu og fremover. Her viderebringes og diskuteres viden og erfaringer fra en række samarbejdsdrevne innovationsprojekter fra den danske offentlige sektor. Redaktørerne er naturligt nok forsigtige med at generalisere fra de mange spændende casestudier, men der tegner sig alligevel en række fælles iagttagelser, der gør os klogere på samarbejdsdrevet innovation i det offentlige, på betydningen af processtyring, håndtering af barrierer og ledelse."
- Kurt Klaudi Klausen, Professor, Syddansk Universitetscenter

"Samarbejdsdrevet innovation i praksis tager temperaturen på offentlig innovation i dag, og giver en lang række af værdifulde erkendelser for topledere og ledende medarbejdere, og alle derimellem. Hvis du allerede har erfaringer med innovation vil du nikke genkendende til mange af disse indsigter, og forstå de bagvedliggende mekanismer, som du måske ikke har opdaget, mens kampen raser i din egen organisation. Står du overfor at søsætte større innovationsprocesser vil du med garanti springe et par dumheder over, efter at have læst denne bog."
- Henrik Kolind, Kommunaldirektør, Roskilde Kommune

"Bogen giver ikke alene et kompetent overblik over teorier, metoder og tilgange, men belyser også, hvordan kommuner, regioner og offentlige institutioner helt konkret arbejder med de mange dilemmaer, udfordringer og muligheder som innovationsarbejdet rummer. Den må være pligtlæsning for alle, der påtænker at engagere sig seriøst i arbejdet med nytænkning af vores offentlige organisationer, kerneydelser og velfærdssamfund."
- Christian Bason, Innovationsdirektør, Mindlab