Retssikkerhedsloven

Retssikkerhedsloven

– Med kommentarer

Af

Søren Blæsbjerg , Hanne Hartoft , John Klausen , Trine Schultz

Pris

1.500 kr

Om bogen

Retssikkerhedsloven indeholder regler om, hvordan myndighederne skal behandle sager på det sociale område. 

Herudover er strukturen for de sociale myndigheder fastlagt i loven. Den indeholder endvidere regler om myndighedernes ansvar, sammensætning samt statistik og analyse mv.

Retssikkerhedsloven blev indført i 1998 og er ændret mere end 100 gange. Kommentaren er ajourført t.o.m. februar 2022.  

Lovkommentaren vil være et nyttigt arbejdsredskab i forbindelse med både generelle spørgsmål om tilrettelæggelsen af sagsbehandling mv. og i forbindelse med konkrete spørgsmål om lovens anvendelse i enkeltsager.

 

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

14.12.2022

Sider:

668

ISBN:

9788757450590