Retssikkerhedsloven

Retssikkerhedsloven

– Med kommentarer

Af

Søren Blæsbjerg, Hanne Hartoft, John Klausen, Trine Schultz

Pris

1.500 kr

Om bogen

Retssikkerhedsloven indeholder regler om, hvordan myndighederne skal behandle sager på det sociale område. 

Herudover er strukturen for de sociale myndigheder fastlagt i loven. Den indeholder endvidere regler om myndighedernes ansvar, sammensætning samt statistik og analyse mv.

Retssikkerhedsloven blev indført i 1998 og er ændret mere end 100 gange. Kommentaren er ajourført t.o.m. februar 2022.  

Lovkommentaren vil være et nyttigt arbejdsredskab i forbindelse med både generelle spørgsmål om tilrettelæggelsen af sagsbehandling mv. og i forbindelse med konkrete spørgsmål om lovens anvendelse i enkeltsager.

 

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

14.12.2022

Sider:

668

ISBN:

9788757450590