Erhvervsbeskatning

– med fokus på personselskaber og virksomhedsordningen

Af

Christian Skovgaard Hansen , Lars Kjærgård Terkilsen , Niels Jørgen Kristensen , Peter Koerver Schmidt , Troels Michael Lilja ,

Pris

1.200 kr

Om bogen

Bogen behandler beskatningen af hhv. personselskaber, der som det klare udgangspunkt er skattetransparente, og enkeltmandsvirksomheder, hvor beskatningen sker hos den person, der forestår erhvervsvirksomheden. Bogens emne afgrænses derfor fra selskabsbeskatningen.

Erhvervsbeskatning er et særdeles praktisk og erhvervsmæssigt relevant område, og det er ambitionen med denne fremstilling dels at give en opdateret indføring i samspillet mellem erhvervsret og skatteret, dels at give en indføring i en række af de for erhvervsbeskatning relevante skatteretlige fagområder. Hensigten med bogen er derfor at give en systematisk fremstilling af en række af de vigtigste områder af dansk erhvervsbeskatning.

Bogen henvender sig særligt til studerende ved universiteter og andre højere læreanstalter, men den egner sig også som opslagsværk for praktikere.

Fremstillingen er ajourført til og med 1. november 2022. Der er kun i begrænset omfang taget hensyn til materiale fremkommet efter denne dato.

 

Udgave:

3

Udgivelsesdato:

13.03.2023

Sider:

714

ISBN:

9788757454819

Se på jurabiblioteket