Bruxelles I-forordningen

– Med kommentarer

Af

Ketilbjørn Hertz

Pris

1.000 kr

Om bogen

Denne bog er en kommentar til Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 12. december 2012 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civile- og handelsretslige område som ændret ved Europa-Parlamentets og rådets forordning af 15. maj 2014 også kaldet Bruxelles I-forordningen.

Forordningen har afløst Rådets forordning af 22. december 2000 om retternes kompetence og om anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser på det civil- og handelsretlige område, og finder anvendelse på retssager som er anlagt den 10. januar 2015 eller senere.

I bogen henvises i relevant omfang til den fyldige retspraksis ikke mindst fra EU-domstolene om Bruxelleskonventionen og Bruxelles I-forordningen.

Bruxelles I-forordningen som unionsretlig forordning betragtet gælder ikke i Danmark og vil først komme til det når og hvis Danmark enten ophæver sit forbehold eller ændrer forbeholdet til en tilvalgsordning og desuden til vælger forordningen.
 

Udgave:

2

Udgivelsesdato:

05.03.2015

Sider:

324

ISBN:

9788757431131

Se på jurabiblioteket