Beskatning af finansielle kontrakter

Af

Katja Dyppel Weber

Pris

600 kr

Om bogen

"Beskatning af finansielle kontrakter" indeholder en analyse af de centrale problemstillinger, som opstår ved kvalifikationen og beskatningen af finansielle kontrakter omfattet af Kursgevinstloven §§ 29-33 og andre derivater som falder udenfor Kursgevinstlovens særregler. Bogen udgør den første samlede fremstilling af beskatning af derivater efter gældende dansk ret. I forlængelse af analysen af gældende dansk ret illustreres nogle af de udfordringer, som opstår i relation til international skatteret. Endelig analyseres de generelle udfordringer, som beskatning af derivater, ud fra et retspolitisk synspunkt, giver anledning til.

Bogen er relevant fra et teoretisk perspektiv og udgør samtidig et relevant værktøj for både praktikere og rådgivere mv. som arbejder med beskatning af finansielle kontrakter og andre derivater.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

06.08.2012

Sider:

396

ISBN:

9788757427967

Se på jurabiblioteket

"Forfatterens litteraturhenvisninger og henvisninger til og analyse af såvel som domspraksis som administrative praksis er imponerende, hvilket vil blive værdsat af praktikere."
Aage Michelsen, Ugeskrift for Retsvæsen, 2012