Voldtægtssagen - retssystemets akilleshæl

– Teori og praksis

Af

Tine Søberg, Linda Kjær Minke, Trine Baumbach

Pris

495 kr

Om bogen

Voldtægt er blandt de mest alvorlige lovovertrædelser, som retsvæsenet behandler. Samtidig er det en sagskategori, som er kendetegnet ved en høj grad af kompleksitet. Det er veldokumenteret, at retsvæsenet generelt er udfordret i forhold til håndteringen af voldtægtssager på en lang række parametre. 

Voldtægtssagen – retssystemets akilleshæl bidrager med ny viden og refleksion over, hvordan retsvæsenet kan professionalisere behandlingen af disse komplekse sager yderligere. Antologien er den første bog i en dansk kontekst, der samler en række bidrag med fokus på retssystemets behandling af sagen, og den behandler en række forskellige emner relateret til voldtægtssagen. Dels traditionelle kriminologiske, politividenskabelige og strafferetlige temaer, såsom motiv, retsmedicin, afhøring, efterforskning og lovgrundlag, dels andre perspektiver og fænomener, som har indvirkning på håndteringen af voldtægtssagen i retsvæsenet, såsom samtykke og voldtægtsmyter. Antologien er bygget op med udgangspunkt i sagens behandling i retsvæsenet, og kapitlerne følger dermed de spor, sagen betræder på sin vej her igennem.

Antologien henvender sig til professionelle i retsvæsenet og studerende inden for politi, jura, kriminologi, retspsykologi, sociologi samt andre professioner, der kommer i kontakt med parterne i en voldtægtssag. Men antologien er også for den interesserede læser, der gerne vil vide mere om voldtægtssagens mange aspekter.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

12.04.2021

Sider:

520

ISBN:

9788757445725

Se på jurabiblioteket

"Det er en nyskabelse, fordi der faktisk aldrig har været et samlet overblik til at uddanne politifolk, klæde anklagere på med viden eller hjælpe ofre og gerningspersoner og klæde samfundet på med forståelse."
- Nicolai Scharling, Dansk Politi, den 25. juni 2021

"Bogen kan bestemt anbefales ikke mindst til retssystemets aktører, men også til andre, som interesserer sig for dette vigtige og komplekse emne."

- Jan Reckendorff, UfR, den 6. september 2021

"Med den nye bog ”Voldtægtssagen – retssystemets akilleshæl” vil forskere fra SDU og andre af landets universiteter og eksperter fra politi og retsvæsen sætte gang i samfundsdebatten om, hvorfor voldtægtssager er så svære at håndtere juridisk, og hvordan det gøres bedre"
- Susan Grønbech Kongpetsak , SDU, 12 maj 2021