Voldgiftsloven

– Med kommentarer

Af

Niels Schiersing

Pris

1.950 kr

Om bogen

Voldgiftsloven trådte i kraft 1. juli 2005, hvilket er mere end 10 år siden. På trods af voldgiftslovens vigtighed for danske virksomheder, er der ikke tidligere udarbejdet en lovkommentar på området. Denne kommenterede voldgiftlov er derfor helt unik og den første af sin art i Danmark.

Lovkommentaren indeholder en gennemgang og analyse af voldgiftslovens enkelte bestemmelser. Vægten er lagt på retspraksis. De enkelte paragraffer er kommenteret på baggrund af mere end 500 retsafgørelser fra særligt de tre nordiske lande Danmark, Sverige, Norge, men også England, som er en helt central jurisdiktion for voldgift. Endvidere er der henvisninger til ca. 50 danske voldgiftskendelser.

Der er i vidt omfang anvendt citater fra afgørelsens præmisser med henblik på bedre at anskueliggøre domstolens overvejelser og for at gøre fremstillingen mere praktisk anvendelig.

Lovkommentaren er uundværlig for alle, der beskæftiger sig med voldgift.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

16.05.2016

Sider:

594

ISBN:

9788757427448

Se på jurabiblioteket

"Kommentaren indeholder til gengæld mange spændende analyser og samler et stort og værdifuldt materiale til glæde for den praktiserende voldgiftsjurist. Dermed opfylder den sit formål om at føre læseren ind i voldgiftsloven og dens konkrete bestemmelser."
- Johan Tufte-Kristensen, UfR Online, januar 2017

 


”Alt i alt er det et fornemt stykke arbejde, Niels Schiersing har udført med den foreliggende lovkommentar til voldgiftsloven. Den er på højt teoretisk niveau, og der er samtidig fokus på den praktiske voldgiftsbehandling. Forfatteren er både vidende og med en skarp analyse. Bogen er et must for enhver, der beskæftiger sig med voldgift.”
- Anders Ørgaard, Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2016.322, oktober 2016