Voksenansvarsloven

– Med kommentarer

Af

Charlotte Avnsted-Vilman , Rikke Ilona Ipsen

Pris

850 kr

Om bogen

Lov om voksenansvar for anbragte børn og unge trådte i kraft den 1. januar 2017 og er ændret flere gange siden. Den gældende voksenansvarslov fremgår af lovbekendtgørelse nr. 764 af 1. august 2019 som ændret ved lov nr. 821 af 9. juni 2020.
Voksenansvarsloven bygger i vidt omfang på Magtanvendelsesudvalgets betænkning nr. 1551 fra 2015.


I bogens indledende bemærkninger beskrives lovens tilblivelse, herunder udvalgsarbejdet, politiske aftaler og folketingsbehandling, og der gives en oversigt over lovens indhold. Voksenansvarsloven kan ikke stå alene, idet loven indgår i et tæt samspil med en række forskellige andre love, herunder især serviceloven. De mest centrale regler i andre love er som en hjælp til læserne beskrevet i de indledende bemærkninger. Derefter kommenteres lovens enkelte bestemmelser.


Voksenansvarsloven mangler konsekvensændringer på flere punkter, hvilket bl.a. har medført noter til den gældende lovbekendtgørelse. Desuden er lovbekendtgørelsen ikke opdateret i forhold til ressortomlægninger. Forfatterne har i den forbindelse valgt at bruge den gældende ministerbetegnelse »social- og ældreministeren«, selv om en anden ministerbetegnelse fremgår af lovbekendtgørelsen.


Forfatterne har som udgangspunkt medtaget lovændringer, praksis m.v. til og med 1. oktober 2021. De har således medtaget relevant retspraksis og ombudsmandspraksis og også enkelte ministersvar, der kan belyse loven. 

 

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

18.05.2022

Sider:

462

ISBN:

9788757435429

Se på jurabiblioteket