Vladimir Lenin

Vladimir Lenin

– Statskundskabens klassikere

Af

Bertel Nygaard

Pris

200 kr

Om bogen

VLADIMIR LENIN (1870-1924) er ikke blot en af de mest fremtrædende og omstridte politiske lederskikkelser fra det 20. århundrede, men også en markant politisk tænker. Hans tanker om revolutionen, det revolutionære parti, den kapitalistiske stat, proletariatets diktatur og den moderne imperialisme er lige så indflydelsesrige, som de er kontroversielle. 

Denne bog præsenterer Lenins politiske tanker om revolution, parti, stat og imperialisme som en dynamisk enhed af storladne drømme og jordnær praksis, marxistisk ortodoksi og historisk åbenhed, selvsikker centralisme og masseorientering. Bogen afsluttes med uddrag af Lenins væsentligste skrifter om hvert af disse områder.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

07.11.2017

Sider:

150

ISBN:

9788757437263

"Med 90 siders forfattertekst kommer man vidt omkring, og som bonus serveres uddrag fra ni af Lenins væsentligste bøger og artikler fra perioden 1900 til 1923 - forskningbaserede tekster, som han producerede både i eksil og som stærkt engageret leder af sovjetstaten.For kendere af Lenins virke og forfatterskab er bogen interessant læsning, der dog næppe bringer meget nyt. Men for dem, der interesserer sig for denne vigtige del af historien og Lenins politiske tænkning, er bogen glimrende."
- Boganmeldelse ved Aksel v. Carlsen, Arbejderen, 16. november 2018
 

”På de givne vilkår præsterer Nygaard derfor en glimrende introduktion til revolutions-lederen og hans tankeverden. Ligesom han loyalt gør rede for den betydning, Lenins tanker efterfølgende har haft for de mange forskellige frihedsbevægelser rundt om i verden. Hvad enten de nu fandtes i koloni-rigerne eller i eksisterende diktaturer.”
- Boganmeldelse ved Thomas Petersen, Flensborg Avis, 27. december 2017

”Nygaard har skrevet en bog, der både er nøgtern og sympatisk i sin bedømmelse af Lenin. Han har en god sans for Lenins teoretiske temperament, der rummede både ømhed og råhed på samme tid. Der redegøres illusionsløst for alle problemerne med forståelsen af staten og den noget uforløste spænding mellem Lenins skepsis over for menneskets idealisme og en insisteren på en utopisk fremtid, hvor proletariatet stiller sig forrest – i spidsen for hele den undertrykte menneskehed, som Nygaard formulerer det. Det er befriende ikke at begynde katastrofisk og fra starten at se Lenin som kilde til al senere lidelse. Nygaard prøver at læse med i stedet for mod Lenin.”
- Anmeldelse ved Frank Bech Lassen, Information, 9. december 2017