Virksomhedsoverdragelsesloven

Virksomhedsoverdragelsesloven

– Med kommentarer

Af

Lise Lauridsen , Sandro Ratkovic

Pris

950 kr

Om bogen

6.-udgaven af denne lovkommentar indeholder en ajourføring af teori og retspraksis siden 5.-udgaven fra 2008. Der er siden 5.-udgaven afsagt et ikke ubetydeligt antal domme og kendelser vedrørende loven og det underliggende direktiv, der i vidt omfang er medtaget i denne 6.-udgave.

Der er ændret noget på strukturen fra 5.-udgaven, med henblik på at øge anvendeligheden.

 

Udgave:

6

Udgivelsesdato:

29.06.2020

Sider:

360

ISBN:

9788757438062

"Siden 5. udgave af denne lovkommentar udkom i 2008, er der afsagt et stort antal domme og kendelser vedrørende loven både fra danske domstole og EU-Domstolen. Loven har dernæst været genstand for en enkelt ændring. Forrige udgave af kommentaren var forfattet af Lars Svenning Andersen, Bjarke Vejby og Jeppe Høyer Jørgensen, der dengang alle var tilknyttet Bech-Bruun, men som nu er udtrådt af forfatterkollegiet. De to nye forfattere til 6. udgave virker også hos Bech-Bruun. Ved revisionen er en del tekst omarbejdet. Bogens omfang er forøget med 5 sider."
- Lise Lauridsen & Sandro Ratkovic, Ugeskrift for Retsvæsen, den 18. september 2020