Virksomhedens økonomistyring

Virksomhedens økonomistyring

Af

Michael Andersen , Carsten Rohde

Pris

320 kr

Om bogen

Virksomhedens økonomistyring giver en grundig indføring i, hvordan man kan tilrettelægge den økonomiske styring af virksomhedens aktivitet, kapacitet og likviditet. Med udgangspunkt i virksomhedens økonomiske struktur behandles de forskellige elementer, der indgår i moderne økonomistyring. Der fokuseres især på to væsentlige opgaver: Den ene vedrører anvendelsen af budgettering som styrings- og ledelsesværktøj. Den anden vedrører de forskellige praktiske muligheder for at foretage lønsomheds-, omkostnings- og effektivitetskontrol på forskellige aktiviteter og organisationsniveauer i virksomheden.
Virksomhedens økonomistyring har igennem en årrække været en af de mest anvendte lærebøger inden for sit felt. Bogen foreligger hermed i 6. reviderede udgave. Alle bogens kapitler er revideret ligesom strukturen er tilpasset. Bogens fokus er stadig rettet mod modeller og værktøjer til økonomisk planlægning og styring med særlig fokus på budgettering og regnskabsmæssig opfølgning.

Michael Andersen, ph.d., er lektor ved Institut for Regnskab og Revision, Copenhagen Business School. Hans faglige fokus er rettet mod analyse, konstruktion og anvendelse af moderne økonomistyringsværktøjer til måling og ledelse af virksomheders økonomiske effektivitet og værdiskabelse. Han har desuden opnået en omfattende praktisk erfaring og viden inden for virksomheders økonomistyring gennem rollen som virksomhedsrådgiver og gennem længerevarende forsknings- og virksomhedssamarbejde.

Carsten Rohde, ph.d., er professor ved Institut for Regnskab og Revision, Copenhagen Business School. Han har publiceret flere artikler og bøger om opbygning og anvendelse af såvel traditionelle som strategiske økonomi- og ledelsesstyringssystemer. Ud over undervisning på Copenhagen Business School og andre videregående uddannelsesinstitutioner afholder Carsten Rohde kurser og seminarer inden for økonomistyring og regnskab for offentlige og private virksomheder.

 

 

Udgave:

6

Udgivelsesdato:

21.07.2022

Sider:

220

ISBN:

9788757451252