Vidneafhøring

Af

Frederik Kromann Jespersen

Pris

350 kr

Om bogen

Vidneafhøring er en vanskelig disciplin, som kræver megen øvelse. Formålet med denne bog er at give nogle erfaringsbaserede råd til, hvordan man kan tilrettelægge afhøringen af vidner på en hensigtsmæssig måde. Bogen beskriver forskellige afhøringsteknikker og giver eksempler på de spørgsmålstyper, som er særligt egnede til at fremme en god afhøring, og de spørgsmålstyper, som afhøreren generelt bør undgå. Der er dedikeret et særligt afsnit til kontraafhøringen af vidner, eftersom netop tilrettelæggelsen af en effektiv kontraafhøring kan volde udfordringer. 

Der opstilles også en række vejledende retningslinjer for, hvordan man mest hensigtsmæssigt afhører sagkyndige vidner og skønsmænd. Bogen giver desuden vejledning om, hvordan man øger chancerne for at afsløre det vidne, som lyver, og beskriver vidnepsykologiens 
mekanismer, herunder hvordan den menneskelige hukommelse fungerer. 

Bogen er skrevet af en praktiker til alle, som arbejder med eller har interesse for vidneafhøring.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

15.11.2023

Sider:

121

ISBN:

9788757455076

Se på jurabiblioteket

"Bogen giver erfaringsbaserede råd til, hvordan man kan tilrettelægge afhøringen af vidner på en hensigtsmæssig måde. Bogen beskriver forskellige afhøringsteknikker og giver eksempler på de spørgsmålstyper, som er særligt egnede til at fremme en god afhøring, og de spørgsmålstyper, som afhøreren generelt bør undgå."

- Magasinet Advokaten, 5. marts 2024