Vejloven

– Med kommentarer

Af

Louise Heilberg , Hanne Mølbeck , Jacob Brandt

Pris

1.250 kr

Om bogen

Den sidste kommenterede vejlov var udarbejdet af landsdommer E.A. Abitz og udkom i 1981. Selvom vejlovgivningen ikke ændres dagligt, er der dog sket en del i de mellemliggende knap 40 år. Der er i denne kommentar taget udgangspunkt i den nye hovedlov fra 2014. 
Lovkommentaren er skrevet som et praktisk redskab for de mange mennesker, der dagligt arbejder i vejsektoren og for borgere, der skal kende deres rettigheder og pligt og endelig til afklaring af forskellige juridiske problemstillinger.

Se alle titler inden for Stats- og forvaltningsret

1. oplag indeholder desværre en mindre fejl, der berører siderne 347-354. Rettelsesark kan downloades her

Fejlen er rettet i 2. oplag. 

 

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

27.01.2020

Sider:

698

ISBN:

9788757442335

Se på jurabiblioteket

"Blandt bogens fortrin må nævnes kommentaren til lovens kapitel 6 om adgangsforhold til vej. Den giver en god indføring i regler og nyere praksis på et retsområde, der giver anledning til en del tvister."
- Peter Pagh, Ugeskrift for Retsvæsen, den 31. marts 2020

"Med fare for at afsløre en vis forkærlighed for vejjura, så er den nye kommenterede vejlov kommet direkte op på min ”vigtige bøger”-hylde. Det er den, fordi bogen er det sted, man kan finde kombinationen af en samlet fremstilling om vejloven, der også er både opdateret og udfoldet. Bogen er dermed et værdifuldt praktisk redskab for alle, der beskæftiger sig med vejlovgivningen."
- Finn Kjær Christensen, Tidsskriftet Landindspektøren 2, 2020