Vedtægtsændringer i fonde

Vedtægtsændringer i fonde

Af

Christian Andersen-Mølgaard , Rasmus Kristian Feldthusen

Pris

450 kr

Om bogen

Vedtægtsændringer i fonde giver en ajourført teoretisk fremstilling af vedtægtsændringer i erhvervsdrivende fonde, ikke-erhvervsdrivende fonde samt undtagelsesfonde. Bogen behandler bl.a. følgende temaer:
- Retsstillingen før vedtagelsen af fondslovgivningen
- Oprindelige mangler
- Umulighed
- Stifterens vilje
- Udvidelse af formålsbestemmelser
- Ekstraordinære dispositioner
- Statusskifte
- Vedtægtsændringer i ikke-erhvervsdrivende fonde
- Vedtægtsændringer i erhvervsdrivende fonde
- Vedtægtsændringer i undtagelsesfonde
- Tvangspermutation
- Fremmed ret

Christian Andersen-Mølgaard er fg. kontorchef i Justitsministeriets departement og ekstern lektor på Københavns Universitet. Christian er uddannet advokat (deponeret) og har desuden tidligere i en årrække beskæftiget sig med fonde i Civilstyrelsen, hvor han bl.a. deltog som repræsentant fra Justitsministeriet i udvalgsarbejdet om fremtidens regulering af erhvervsdrivende fonde. Civilstyrelsen skal som permutationsmyndighed godkende væsentlige vedtægtsændringer i alle fonde, herunder sammenlægning og opløsning af fonde.
Rasmus Kristian Feldthusen er professor i formueret ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet. Rasmus er endvidere medlem af komitéen for god fondsledelse og var medlem af arbejdsgruppen om skattemæssig succession til erhvervsdrivende fonde. Rasmus blev i juni 2021 udnævnt som formand for udvalget, der skal se på en revision af lovgivningen for de ikke-erhvervsdrivende fonde. Rasmus har i mange år forsket i fondes retsforhold, såvel civilretligt som skatteretligt, og udgivet en række bøger og artikler om disse emner. Rasmus er endvidere en ofte anvendt oplægsholder på kurser og konference.

Se alle titler inden for Selskabsret og kapitalmarkedsret

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

23.11.2021

Sider:

268

ISBN:

9788757451757