Varetægtsfængsling

Varetægtsfængsling

– Danmarks hårdeste straf?

Af

Peter Scharff Smith, Janne Jakobsen

Pris

360 kr

Om bogen

Varetægtsfængsling – Danmarks hårdeste straf? er skrevet på baggrund af en omfattende undersøgelse af forholdene for varetægtsfængslede i Danmark, og indeholder samtidig en diskussion af hele varetægtsregimet.

Et af bogens helt centrale spørgsmål er: Hvordan kan vi som retsstat tillade, at omkring en tredjedel af de indsatte i Kriminalforsorgen principielt set stadig bør regnes for uskyldige, men ikke desto mindre sidder under markant mere restriktive regler og forhold end de indsatte, som er dømt og afsoner en dom?

På baggrund af bl.a. omfattende spørgeskemaundersøgelser og interviews med indsatte og ansatte i Kriminalforsorgen, leverer bogen ”Varetægtsfængsling – Danmarks hårdeste straf?” helt ny forskning om forholdene for varetægtsfængslede i dagens Danmark. Vi bliver præsenteret for omfattende statistik og talrige personlige historier i denne undersøgelse, som man med rette kan undre sig over, ikke er foretaget tidligere.

Bogen indledes med en historisk gennemgang, der viser hvor svært det kan være at slippe fri af gamle og nogle gange besynderlige traditioner, og den afsluttes med en række konkrete reformforslag på varetægtsområdet. Undervejs behandles en række temaer og herunder f.eks. de foruroligende mange indsatte med psykiske lidelser, som Kriminalforsorgen huser, samt de anseelige problemer med vold og trusler, som i stigende grad præger landets fængsler og arresthuse.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

28.01.2017

Sider:

220

ISBN:

9788757434576

"Bogen behandler en vigtig problematik på en meget grundig og sober måde og er meget velskrevet. Bogens forfattere har sat sig som mål at besvare spørgsmålet om, hvad der egentlig sker, når man sidder i varetægt i Danmark. (…) Tak til forfatterne for at have undersøgt en så vigtig – og hidtil underbelyst – del af det danske retssystem. Det er bemærkelsesværdigt, at bogen ikke har fået mere (politisk) bevågenhed i Danmark. Skyldes det mon, at der generelt er mere fokus på at være 'tough on crime' end at være 'soft' (læs humanistisk) over for de varetægtsfængslede – eller som forfatterne betegner dem 'de principielt uskyldige' – og disses rettigheder og forhold, mens de frihedsberøvet?”
– Anmeldelse ved Susanne Clausen, Koncern Resocialisering, Kriminalforsorgen. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab nr. 1/2018.

 

"I bogen har vi 13 forskellige forslag til reformer. Det, der helt grundlæggende bør gøres, er, at ændre på hele varetægtssystemet, sådan at den tilbageholdte har flere og ikke færre rettigheder end en dømt" Udtaler Peter Scharff Smith i interview med Jyllands-Posten.
- Kathrine Stampe, Jyllands-Posten, 7. marts 2017