Varemærkeret

Varemærkeret

– Varemærkeloven og Fællesmærkeloven med kommentarer

Af

Knud Wallberg , Mikael Francke Ravn

Pris

1.500 kr

Om bogen

Varemærkeret er en kommentar til den danske varemærkelov og er således en fremstilling af dansk varemærkeret i traditionel forstand. En sådan fremstilling vil imidlertid give et ufuldstændigt billede af nutidig dansk varemærkeret. Indledningsafsnittet indeholder derfor en forholdsvis grundig redegørelse for proceduren og praksis for EF-varemærkesystemet og i et vist omfang også for Madrid-Protokollen. Som det fremgår undervejs i lovkommentaren spiller varemærkeretten endvidere sammen med en række andre kendetegnsretlige regler, og indeholder på visse punkter nogle kendetegnsretlige principper, hvis indhold uden besvær anvendes på andre retsområder.

Udgave:

5

Udgivelsesdato:

24.02.2017

Sider:

683

ISBN:

9788757435221

Omtale af bogen

"Kommentaren er fortsat det naturlige sted at søge vejledning om forståelse af lovens bestemmelser."
Revision & Regnskabsvæsen, nr. 8 2008

Bogomtale: Varemærkeret - Varemærkeloven og Fællesmærkeloven med kommentarer "Kort efter at den forrige udgave af denne lovkommentar udkom i 2017, blev varemærkeloven genstand for en omfattende ændring med ikrafttræden den 1. januar 2019. Ændringsloven implementerede direktiv 2015/2436/EU og medførte bl.a., at lovens første 5 kapitler blev ophævet og erstattet af nye bestemmelser. Samtidig blev fællesmærkeloven ophævet, idet reglerne om disse særlige varemærker blev integreret i varemærkeloven. Selv om forfatterkollegiet er det samme og en række af de generelle bemærkninger loven videreført, fremtræder denne kommentar som en 1. udgave. Den nye udgivelse er 57 sider kortere end forgængeren" - Ugeskrift for Retsvæsen, den 26. marts 2021. U.2021B.104/5