Våbenjura

– Grundlæggende viden om våben og våbenlovgivningen i Danmark

Af

Louise Knudsen

Pris

525 kr

Om bogen

Våbenjura er en samlet fremstilling af det betydelige regelsæt, der danner grundlag for den danske våbenlovgivning med særlig fokus på våbenloven, våbenbekendtgørelsen og våbencirkulæret. Bogen kombinerer de retlige rammer med våbentekniske beskrivelser og illustrationer af en lang række våbentyper for at give læseren en forståelse af de genstande, som lovgivningen omhandler.

Bogen kan bruges som en introduktion til våbenlovgivning for personer uden forudgående kendskab til våben eller jura, men også som et praktisk opslagsværk og arbejdsredskab for den, der arbejder med våben og våbenlovgivningen professionelt, i foreningsregi eller bare er særlig våbeninteresseret.

Forfatteren er juridisk chefkonsulent hos Forsvaret og har en baggrund i Rigspolitiet.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

06.05.2021

Sider:

332

ISBN:

9788757445343

Se på jurabiblioteket

"Det hele er med og vil du gerne vide, hvad der er rigtigt og forkert eller lovligt eller ikke-lovligt om alt inden for våbenområdet, er det en god bog at have i reolen."
- Anmeldt i Positivskydning.dk

"Forfatterens viden er omfattende og præcist formidlet i et prisværdigt klart og forståeligt sprog. Fremstillingen er centreret om reglerne, en række steder med henvisning til forarbejderne, og med mange gode illustrerende domme, herunder også byretsdomme, hvilket er værdifuldt på dette område. (...) Bogen er et glimrende opslagsværk med juridiske og praktiske anvisninger til dem, som beskæftiger sig med våbenlovgivningen og/eller våben, professionelt eller i fritiden."
- Thomas Elholm, Ugeskrift for Retsvæsen, den 23. september 
 

 

"Der er tale om et tilbundsgående bogværk, som guider alle med interesse i våben gennem lovgivningen i et sprog, som er til at forstå for andre end jurister."
- Jens Ulrik Høgh, Jagt, Vildt & Våben, den 25. august 2021