Ulovlige aftaler

Af

Kristian Torp

Pris

600 kr

Om bogen

Siden 1683 har Danske Lov 5-1-2 udgjort den retlige ramme for reguleringen af de såkaldte ulovlige aftaler. 
 

Der er tale om et emne, som gennem de følgende 350 år har levet et omskifteligt liv kendetegnet ved perioder med stor opmærksom på bestemte aftaletyper afløst af perioder, hvor man næsten kunne tro, at bestemmelsen havde mistet sin betydning. De sidste tyve år hører til førstnævnte periode, og navnlig den righoldige praksis om aftaler om »sort arbejde« demonstrerer, at bestemmelsen så absolut stadig lever. 
 

I denne bog, der udgør en lettere revideret udgave af forfatterens ph.d.-afhandling, behandles bestemmelsens fulde spændvidde: Fra ægteskabskontrakter til aftaler med den tyske besættelsesmagt; fra aftaler i strid med lukkeloven eller andelsboligforeningslovens maksimalprisregler til aftaler om sort arbejde, betalt surrogatmoderskab og meget mere. 
 

De ulovlige aftaler analyseres i afhandlingen i proces- og aftaleretligt perspektiv, og der opstilles på den baggrund en række retningslinjer for bedømmelsen af den brogede kreds af ulovlige aftaler. 
 

Kristian Torp er i dag ansat som adjunkt ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet, med særlig fokus på dansk og nordisk formueret og procesret. Kristian er herudover tilknyttet Holst, Advokater, hvor han primært beskæftiger sig med intern og ekstern vidensdeling samt varetager udvalgte opgaver som advokat.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

28.06.2023

Sider:

370

ISBN:

9788757455670

Se på jurabiblioteket

"Noget af det, som gør bogen interessant, er netop, at den behandler aftaler på tværs af forskellige juridiske områder og klassificeringer. Det brede udvalg af retlige forhold, som behandles, er alt fra private aftaler om de mest intime dele af menneskets tilværelse til (historiske) aftaler med besættelsesmagten, og Torp behandler det brede materiale med en beundringsværdig skarpsindighed. (...) Torps bog er yderst interessant og relevant læsning for en bred skare af jurister og andre samfundsinteresserede."

-Geske Lovmand Hvid, RETFÆRD · Nordic Journal of Law and Justice, nr. 3 2023