Uformel ledelse på tværs

Uformel ledelse på tværs

– en praktisk guide

Af

Elisabeth Plum

Pris

225 kr

Om bogen

Er du projektleder, tovholder, teamleder, koordinator, intern konsulent eller et andet navn for at være uformel leder med stort opgaveansvar, men uden personaleansvar? Skal du løse tværgående udviklingsopgaver, så skal du ikke bare lede dit team, men også skabe resultater på tværs af andres lederdomæner og arbejdsmåder. 

Uformel ledelse er derfor en særlig kunstart, men den bliver ofte gjort sværere, end den er, af både dig selv og din organisation, og det går ud over arbejdsglæden og kvaliteten af opgaveløsningen. 

Bogen gennemgår de vigtigste fem ting, du kan styrke for bedst at løse din opgave: 1. Favn kompleksiteten, 2. Brug din magt i det store landskab, 3. Se og brug forskelle konstruktivt, 4. Kommunikér dig gennem tumulten og 5. Brug snoretrækket i dit team. Du får cases, modeller og 34 redskaber til din praksis, og på Teamingbogen.dk kan du hente slides og materiale fra bogen. 

Bogen bygger på Elisabeth Plums bøger Teaming (2019) og Projektteaming (2021 – med Anette Zobbe) og er skrevet til praktikere på videre- og efteruddannelser og til studerende på professionsuddannelser og videregående erhvervsrettede uddannelser.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

22.01.2024

Sider:

140

ISBN:

9788757458916

"Denne bog giver os mod og lyst til at træde ind i - og udvikle os i - det ledelsesrum, der er så afgørende for projektsucces, uanset om vi er nye i rollen eller erfarne projektledere."

- Christina Foldager, formand for Dansk Projektledelse

"At omsætte teori til praksis er udfordrende – og deri ligger måske netop bogens største styrke: at den konkret oversætter teori til praksis og sætter det på opskrift. Det gør bogen tilgængelig og anvendelig som opskrift for refleksion og ændret ledelsespraksis. (..) For mindre erfarne ledere og bogens målgruppe – ‘de uformelle ledere’– vil bogens konkrete og praksisnære tilgang formentlig udvide horisonten, skabe forståelse for opgavens kompleksitet og give konkrete værktøjer til at håndtere hverdagens udfordringer."

- Helene Westring Hvidman, cheflæge, Dansk Selskab for Ledelse i Sundhedsvæsenet, april 2024

"Denne praktiske håndbog hviler på solid forskning og vil være brugbar på akademiske uddannelser og efteruddannelser, for eksempel handelshøjskoler."

- Magnus Larsson, lektor, Lund University School of Economics and Management