Udstationeringsloven

Udstationeringsloven

Af

Christian Andersen-Mølgaard (red.), Martin Gräs Lind, Natalie Videbæk Munkholm, Stig Hansen Nørgaard, Jacob Sand,

Pris

1.800 kr

Siden den 1. udgave af Udstationeringsloven med kommentarerfra 2015 er der sket flere væsentlige ændringer i loven, herunder implementeringer af det såkaldte håndhævelsesdirektiv henholdsvis det reviderede udstationeringsdirektiv. Med denne 2. udgave er lovkommentaren opdateret til og med udgangen af 2023. Bogen indeholder også omtale af Lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede.


Lovkommentaren henvender sig især til praktikere hos advokatfirmaer, konsulentvirksomheder, arbejdsmarkedets parter mv., der beskæftiger sig med udstationerede arbejdstageres arbejds- og ansættelsesretlige forhold.

Udgave:

2

Udgivelsesdato:

15.07.2024

Sider:

647

ISBN:

9788757445367