Udstationeringsloven

– Med kommentarer

Af

Christian Andersen-Mølgaard, Martin Gräs Lind, Helle Ekmann Jensen, Stig Hansen Nørgaard

Pris

1.300 kr

Om bogen

Udstationeringsloven er i de senere år blevet tilføjet nye regler af særegen og selvstændig national dansk karakter, herunder regler som indeholder rettigheder og pligter for andre kategorier af personer og virksomheder end tidligere. I dag regulerer udstationeringsloven både fagforeningers rettigheder og forpligtelser i forbindelse med kollektive kampskridt overfor udenlandske tjenesteydere, tjenestemodtageres subsidiære rapporteringsforpligtelser og regler for registrering i forbindelse med udenlandske enkeltmandsvirksomheders tjenesteydelser i Danmark.

Udviklingen har nødvendiggjort denne lovkommentar, hvilken udgør et praktisk redskab for ansatte i danske og udenlandske virksomheder, i den offentlige sektor, i de faglige organisationer og for andre, som beskæftiger sig med udstationerede arbejdstageres arbejds- og ansættelsesretlige forhold, hvilket falder indenfor udstationeringsloven.

Materiale efter den 1. januar 2015 er kun medtaget i begrænset omfang.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

17.06.2015

Sider:

337

ISBN:

9788757432336

Se på jurabiblioteket

"Bogen har karakter af en traditionel, detaljeret lovkommentar, men med en - nødvendig - forholdsvis fyldig introduktion, der sætter lovens konkrete bestemmelser i perspektiv… Bogen suppleres endvidere med et fyldigt register, der giver en god oversigt over retskilderne, samt en indgang til relevant materiale om loven. Hertil kommer et sædvanligt doms- og afgørelsesregister samt stikordsfortegnelse. Som noget særligt er iøvrigt medtaget en række bilag, der ud over direktivteksten omfatter centrale ministerielle notater og redegørelser om forskellige dele af de problemstillinger, loven regulerer, og som nok ellers ville kunne være vanskelige at finde frem for en almindelig retsundergiven."

- Ole Hasselbalch, UfR Online