Uddrag af Politiret

Uddrag af Politiret

Af

Ib Henricson

Pris

240 kr

Om bogen

Denne bog er et uddrag af værket "Politiret" af samme forfatter. Uddraget behandler politiets midler. Uden de nødvendige midler til at løse sine mangeartede opgaver ville politiet fremstå som en tandløs institution. Midlerne kan overordnet opdeles i de midler, der ikke indebærer et indgreb i borgernes rettigheder, og midler, der indebærer et sådant indgreb. Til de første hører overvågningsmidlerne, hvortil bl.a. hører patruljering, fotografering på offentligt sted og registrering, samt visse efterforskningsmidler, såsom den personlige kontakt i forbindelse med en afhøring, benyttelse af agenter samt tekniske hjælpemidler af forskellig observans. Den anden gruppe består af indgrebsmidlerne, der er karakteriseret ved, at det i princippet drejer sig om strafbare handlinger, der er legaliseret til politiets brug. Det er typisk handlinger, der gør indgreb i den personlige frihed, ejendomsret eller fred, herunder husfreden, men som også kan vedrøre mere immaterielle værdier som f.eks. miljøet. Anvendelsen af disse midler kræver derfor lovhjemmel, mens overvågningen som udgangspunkt kun er begrænset af saglighedsprincippet og forvaltningens fornuftige prioritering af ressourcerne.

 

Udgave:

2

Udgivelsesdato:

14.07.2022

Sider:

188

ISBN:

9788757455137