Uddrag af EU-Retten

Uddrag af EU-Retten

Af

Karsten Engsig Sørensen, Jens Hartig Danielsen

Pris

375 kr

Om bogen

Denne bog indeholder et uddrag af EU-retten, 8. udgave, idet den alene består af Del I om institutionerne og retskilderne, kapitel 1-7, medens Del II om den frie bevægelighed, kapitel 8-15, og Del III om sektorharmonisering, kapitel 16-22, ikke er medtaget. I denne opdaterede udgave af bogen har vi taget højde for den seneste udvikling i EU-retten, som omfatter Brexit, udviklingen i retspraksis samt den sekundære EU-ret.

Udgave:

5

Udgivelsesdato:

07.01.2022

Sider:

300

ISBN:

9788757451320