Transnational organiseret kriminalitet

– Teori, begreber og udvalgte former

Af

Matias Røjle Bruun

Pris

600 kr

Om bogen

Moderne grænseoverskridende organiseret kriminalitet er en global industri i konstant udvikling og forandring. Opportunistisk af natur spreder den organiserede kriminalitet sig løbende til nye markeder og nye former for kriminalitet, der udspringer af den almindelige samfunds- og teknologiske udvikling. Fænomenet omfatter i dag stort set alle profitmotiverede kriminelle handlinger af international karakter. Herved udgør transnational organiseret kriminalitet både en direkte trussel mod almindelige menneskers sikkerhed, liv og helbred på tværs af landegrænser og kontinenter samt en destabiliserende faktor i mange lande ved at underminere statslige institutioner, true den økonomiske stabilitet og bidrage til øget korruption.

Transnational organiseret kriminalitet er opdelt i to dele. Den første del analyserer, med et strafferetligt udgangspunkt og inspiration fra retsvidenskabelig metode, det teoretiske begreb transnational organiseret kriminalitet. Bogen behandler videre udvalgte emner relateret hertil. Anden del giver et indblik i, hvordan transnational organiseret kriminalitet bliver begået i en moderne globaliseret verden. Denne del redegør for og beskriver, hvordan kriminelle aktører opererer på tværs af landegrænser, samt hvilke metoder og virkemidler de kriminelle netværk benytter sig af indenfor følgende udvalgte kriminalitetsområder: international narkokriminalitet, transnational illegal våbenhandel og grænseoverskridende hvidvask.

Matias Røjle Bruun er uddannet advokat og jurist fra Københavns Universitet samt BSc i International Relations fra London School of Economics. Han har i en årrække været tilknyttet Københavns og Grønlands universiteter som underviser i bl.a. strafferet og har tidligere udgivet en lærebog om grønlandsk kriminalret.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

11.07.2023

Sider:

348

ISBN:

9788757451986

Se på jurabiblioteket

"Kriminalitet kender ikke til grænser, og transnational organiseret kriminalitet udgør en markant og stadigstigende samfundstrussel. Det er derfor meget relevant og prisværdigt, at forfatteren har sat sig for atbehandle dette komplicerede emne. Det understreges i forordet, at ambitionen ikke er en fyldestgørendefremstilling, men målet er at behandle udvalgte dele og derved efterlade læseren mere indsigtsfuld efterlæsningen end før. Det er lykkedes. (..) Bogen er under alle omstændigheder særdeles interessant at læse og kan bestemt anbefales."

- Jan Reckendorff, Ugeskrift for Retsvæsen. april 2024