Tonnagebeskatning

– En retsvidenskabelig analyse

Af

Ann Rask Vang

Pris

450 kr

Om bogen

Bogen er den første samlede juridiske behandling om tonnagebeskatning. Tonnagebeskatning blev vedtaget i 2002, som en statsstøtteordning til rederisektoren.

Tonnagebeskatning medfører, at rederivirksomheder og operatørselskaber kan vælge at opgøre deres skattepligtige indkomst vedrørende rederivirksomhed efter reglerne i tonnageskatteloven.

Indkomstopgørelsen i tonnageskatteloven fraviger de almindelige regler for opgørelsen af selskabers indkomst. I stedet for at opgøre selskabets indkomst fra rederivirksomhed som summen af indtægter fratrukket udgifter, opgøres i stedet en ”fiktiv” indkomst på baggrund af en skematisk opgjort indtjening, som tager udgangspunkt i den tonnage, det pågældende rederi har til rådighed.

Bogen indeholder en samlet gennemgang og analyse af de problemstillinger, som anvendelse af tonnagebeskatning har rejst i praksis. Derudover indeholder bogen en gennemgang og analyse af tonnageskattelovens anvendelsesområde generelt og særlig i tilknytning til de EU-retlige statsstøtteregler.

Bogen er med undtagelse af et efterskrift forfatterens Ph.d. afhandling, som er indleveret til bedømmelse ved Juridisk Institut på Aarhus Universitet foråret 2015.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

14.07.2016

Sider:

0

ISBN:

9788757435887

Se på jurabiblioteket

”Analyserne bidrager derfor ikke kun til opfyldelse af bogens akademiske sigte, men i høj grad også til, at praktikeren får nyttig viden om de forhold, der kan have afgørende betydning for et rederis valg henholdsvis fravalg af tonnagebeskatning.”

- Inge Langhave Jeppesen, UfR Online, februar 2017