Tinglysningsafgiftsloven

– med kommentarer

Af

Lilian Hindborg, Mikkel Johannsen

Pris

875 kr

Om bogen

Nu foreligger 4. udgave af bogen om afgift ved tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v.
Den nye udgave er i stort omfang baseret på afgørelser og kendelser fra afgiftsmyndigheden og Landsskatteretten.

Udgave:

4

Udgivelsesdato:

21.06.2019

Sider:

266

ISBN:

9788757435924

Se på jurabiblioteket

"Forrige udgave af denne lovkommentar udkom for 12 år siden, i 2007. Efter indførelsen af nye regler om tinglysningsafgiften for pant og om overførsel af tinglysningsafgift foreligger nu en ny udgave, hvor Mikkel Johannsen er indtrådt som medforfatter i stedet for Kirsten Nørgaard"

- Ugeskrift for Retsvæsen den 27. august 2019