Tillidsbaseret styring og ledelse i offentlige organisationer

Tillidsbaseret styring og ledelse i offentlige organisationer

Af

Tina Øllgaard Bentzen

Pris

325 kr

Om bogen

Debatten om, hvordan den offentlige sektor skal styres og ledes kører på fulde drøn i disse år, og i den sammenhæng er begrebet tillid blevet aktuelt. Denne bog handler om, hvad tillidsbaseret styring og ledelse er og om det svære spring fra ambition til praksis. Tilliden er attraktiv, fordi den øger engagement og sænker transaktionsomkostningerne i organisationen. Men tillid hænger også uløseligt sammen med risiko, som kræver en række overvejelser i den offentlige organisation.

Der sættes blandt andet fokus på forholdet mellem tillid og kontrol, som både kan blive mod- og medspillere, afhængigt af hvordan styringen opleves af dem der udsættes for den. Bogen ser også på de barrierer, der kan opstå i processen med at implementere tillidsbaseret styring og ledelse samt de rolleforandringer, tilliden kræver blandt både politikere, forvaltning, personaleledere, medarbejderrepræsentanter og medarbejdere.

Bogen henvender sig både til praktikere, studerende og forskere og er formidlet i et tilgængeligt og klart sprog. Pointerne er forskningsbaserede, men trækker også på konkrete eksempler fra praksis og tilbyder gode figurer og opsummeringer som et godt springbræt til at oversætte pointerne til egen kontekst.
 

Om forfatteren 
Tina Øllgaard Bentzen er forsker på institut for Samfund og Erhverv på Roskilde Universitet, hvor hun også har skrevet sin ph.d. om tillidsbaseret styring og ledelse, som danner grundlag for bogen.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

21.03.2018

Sider:

190

ISBN:

9788757437997

"I sin forskning har ledelsesforskeren identificeret fem misforståelser om tillid: Tillid er altid godt. Tillid er at blande sig udenom. Tillid er stabil. Tillid kan besluttes strategisk. Tillid er det modsatte af kontrol."
- Interview med Tina Øllgaard Bentzen,  Ulla Bechsgaard, Ledetråden, 21. juni 2018

"Bogen giver en glimrende indføring i begreberne tillid, styring og ledelse. Vi forstår, at de er trædesten på vejen mod den forjættede organisation med gode betingelser for selvstyring og selvledelse. Vi får også et fint indblik i de utilsigtede udfordringer og bivirkninger, som New Public Management har ført med sig, og som i sin rene form har vist sig at slide på de fagprofessionelles motivation."
- Anmeldelse ved Birgitte Barkholt, Djøfbladet, 2. juni 2018 
 


 

"Jeg slår på tromme for, at vi skal øve os på det, jeg kalder samskabt styring. Den handler om langt tidligere og mere gennemgribende at involvere alle de aktører, som har aktier i styringen," siger forfatter og forsker i tillid Tina Øllgaard Bentzen.
- Tina Juul Rasmussen, offentligledelse.dk, 9. april 2018