Tilbudsloven

– Med kommentarer

Af

Erik Hørlyck

Pris

700 kr

Om bogen

I denne 3. udgave af den kommenterede tilbudslov er teksten gennemgående revideret og synspunkterne revurderet. Der er siden 2. udgaven gennemført betydningsfulde ændringer af tilbudsloven, og der er taget hensyn til omfattende ny praksis fra domstolene og Klagenævnet for Udbud.

Til forskel fra de tidligere udgaver henvises der til Klagenævnets afgørelser ved kendelsesdatoer og angivelse af parter.

Den relativt lave udliciteringsgrad i Danmark hænger bl.a. sammen med de betydelige omkostninger, som udbudsreglerne medfører. Herunder hører risikoen for overtrædelse af udbudsreglerne med deraf følgende klagesager og muligt erstatningsansvar.

Statistikken taler sit klare sprog: I langt de fleste klagesager får den klagende part medhold i, at der i et eller andet omfang er sket overtrædelse. Dette skyldes ikke, at de offentlige myndigheder har mindre respekt for loven inden for udbudsområdet, men uvidenhed og fejltagelser. Nærværende fremstilling kan forhåbentlig bidrage til en ændring af statistikken.

Udgave:

3

Udgivelsesdato:

15.04.2013

Sider:

304

ISBN:

9788757428797

Se på jurabiblioteket

”Der er sædvanen tro tale om en traditionel lovkommentar med kommentarer til bestemmelserne paragraf for paragraf. Også sædvanen tro, at der er tale om et godt og grundigt arbejde.”
- Revision & Regnskabsvæsen nr. 8/2013