Tilbudskonsortier

– Et retligt og økonomisk perspektiv på tilbudskonsortier i lyset af konkurrence..

Af

Heidi Sander Løjmand

Pris

600 kr

Om bogen

I denne afhandling analyseres den konkurrenceretlige tilgang til tilbudskonsortier i lyset af konkurrencelovens forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler.
Dette retsområde har tiltrukket sig megen opmærksomhed i de senere år, efter at Vejstribesagen i Danmark og Ski Taxi i Norge gik hele vejen til de nationale højesteretter, førend det endeligt blev fastslået, at der i begge tilfælde var tale om såkaldte formålsovertrædelser, dvs. aftaler der i sig selv er tilstrækkeligt skadelige for konkurrencen. Reaktionen fra især erhvervslivet var, at dommene udtrykte en rigid retstilstand baseret på teoretiske og virkelighedsfjerne overvejelser, der risikerede at afholde virksomheder fra for fremtiden at afgive bud i fællesskab, selvom dette måtte være fordelagtigt for ordregiver. En uheldig konsekvens set med såvel konkurrence- som udbudsretlige briller.
Analyserne i afhandlingen giver ikke grobund for at konkludere, at retstilstanden er rigid. Retstilstanden er dog kompleks og præget af en sådan grad af usikkerhed, at virksomhederne næppe kan fortænkes i at afholde sig fra konsortiedannelse af frygt for at foretage fejlagtige vurderinger af disses forenelighed med konkurrencereglerne.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

26.04.2022

Sider:

490

ISBN:

9788757453317

Se på jurabiblioteket

"Forfatteren tilbyder sin læser en kyndig indføring i både det konkurrenceretlige og udbudsretlige begrebsapparat uden at spilde tid på unødige detaljer. Heidi Sander Løjmand har skrevet en kompetent og relevant bog, der kan danne grundlag for den fremadrettede afklaring af bedømmelsen af tilbudskonsortier og adgangen til at afgive fælles bud"
- Christian Bergqvist, UfR, den 9. september 2022