Teleretten

Teleretten

Af

Søren Sandfeld Jakobsen , Christian Bergqvist , Christian Fröhlich

Pris

825 kr

Om bogen

Teleretten er et retsområde i konstant vækst og forandring som følge af den hastige teknologiske udvikling og teleinfrastrukturens centrale betydning for informationssamfundet og den digitale kommunikation. Formålet med bogen er at give en samlet fremstilling af de regler, der regulerer telesektoren i Danmark. Disse regler omfatter en betydelig mængde love, bekendtgørelser mv., hvoraf en betydelig del har EU-retlig baggrund.

Målgruppen er primært advokater, dommere, jurister i televirksomheder og relevante offentlige myndigheder, organisationer mv., der beskæftiger sig med teleretlige problemstillinger. Bogens sprog, struktur og systematiske opbygning gør den desuden velegnet som lærebog på relevante videregående uddannelser, herunder jurauddannelserne.

Udgave:

2

Udgivelsesdato:

04.11.2022

Sider:

555

ISBN:

9788757446326

"Denne anmelder, der som formand for Teleklagenævnet har været i berøring med flere af de behandlede problemstillinger, har haft udbytte af bogen, og den kan anbefales til andre, hvad enten de på forskellig måde arbejder med området eller blot har en almen interesse for det."
- Palle Bo Madsen, Ugeskrift for Retsvæsen, 2014 (anmeldelse af 1. udgaven udgivet i 2014)