Teknisk rådgivning - ABR 18

Teknisk rådgivning - ABR 18

– Med kommentarer

Af

Claus Berg

Pris

1.450 kr

Om bogen

Bogen indeholder en udførlig gennemgang og analyse af de nye standardvilkår for rådgiveraftaler i byggeriet, som trådte i kraft den 1. januar 2019 (Almindelige betingelser for rådgivning og bistand i bygge- og anlægsvirksomhed). Bogen inddrager AB-udvalgets omfattende betænkning til revision af AB 92, ABR 89 og ABT 93 og analyserer den relevante rets- og voldgiftspraksis og snitfladerne til bl.a. gældende udbudsregler og de nye ydelsesbeskrivelser, herunder ”Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab, 2018”.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

12.02.2021

Sider:

937

ISBN:

9788757446357

"Der er i sandhed tale om en stor bog. Det gælder såvel kvantitativt som kvalitativt. [...] Der findes ikke en mere omfangsrig kommentar om ABR 18. I sin opstilling af teksten følger værket en tradition, der er fremherskende i lovkommentarer. Bemærkningerne knytter sig ikke an til enkelte ord, men til hele problemstillinger. Derved kan læseren tilegne sig stoffet i systematiske helheder. Fremstillingen under de enkelte paragraffer er logisk og velegnet" 
- Kristian Skovsgaard, Ugeskrift for Retsvæsen, 9. juli 2021