Tænketanke

Tænketanke

– nye aktører i dansk politik

Af

Jesper Dahl Kelstrup

Pris

240 kr

Om bogen

Tænketanke har efter årtusindskiftet etableret sig som aktører i dansk politik. På grundlag af ekspertise, påstået uafhængighed og synlighed konkurrerer tænketanke om finansiering og om indflydelse på politiske beslutninger. Deres fremvækst rejser spørgsmål til borgere, praktikere og studerende, der beskæftiger sig med demokrati og politik i Danmark.

Hvad er en tænketank? Hvorfor er tænketankene kommet? Hvordan ser landskabet af tænketanke ud? Og hvad betyder deres fremvækst?

Bogen belyser, hvordan forskellige teorier kan bruges til at forstå tænketankes fremvækst og indflydelse i Danmark. Den beskriver vigtige tænketanke og argumenterer for, at der er blevet dannet et tænketankslandskab, som består både af offentlige og private, konsensusorienterede og konfrontatoriske tænketanke. Bogens belysning af tænketankenes synlighed over for beslutningstagere og i medierne er et vigtigt bidrag til forståelsen af, hvordan og hvorfor dansk politik forandres i det 21. århundrede.

Om forfatteren 
Jesper Dahl Kelstrup er cand. scient.pol., ph.d. og lektor ved Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv på Roskilde Universitet (RUC). Han forsker i offentlig politik i Danmark og Europa med særligt fokus på tænketanke.

Udgave:

1

Udgivelsesdato:

20.02.2018

Sider:

128

ISBN:

9788757436587

”Det kan være svært at gennemskue, hvad tænketanken havde sat sig for. Normalt vil en tænketank altid søge politisk indflydelse enten ved aktivt at udbrede sin viden til aktører eller ved at komme med konkrete forslag. Hvis Tænketanken Eksistensen ikke ønsker at søge indflydelse på politik eller at komme med konkrete anbefalinger, bør de måske reflektere over, om betegnelsen tænketank er dækkende for det, de laver,”

- Niels Hein,  Kristeligt Dagblad, den 22. januar 2021

  

"Adspurgt, om det er et demokratisk problem, hvis de politiske partier reelt udliciterer noget af rollen som politikudviklere til tænketanke, der ikke er underlagt kontrolmekanismer og f.eks. ikke er forpligtede til at offentliggøre regnskaber eller sponsorer, svarer Jesper Dahl Kelstrup med et både og. »Den største fare kan måske ligge i, at partierne bliver så fokuserede på næste valg og fokusere på den offentlige dagsorden, at de glemmer det her lange, seje træk og at udvikle og implementere nogle visioner,« siger han."

- Thue Ahrenkilde Holm, Berlingske, 13. marts 2018 

"Bogen er en god, letlæst akademisk bog om tænketanke. Den vil kunne læses af de fleste, men den er mest velegnet til universitetsstuderende, der skal skrive opgaver om tænketanke."

- Anmeldelse ved Anders Dybdal, Piopio.dk, 10. august 2018